Общая информация

 

08.08.2017 р. було прийнято рішення - припинити ПАТ «ЗНКІФ «Альтус-фонд акцій» шляхом його ліквідації у добровільному порядку, у зв'язку з закінченням строку діяльності Фонду, на який його було створено.

Інформація про інвестиційний фонд

Повне найменування ІСІ Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Альтус-фонд акцій»
Скорочене найменування ІСІ ПАТ «ЗНКІФ «Альтус-фонд акцій»
Тип ІСІ закритий
Вид ІСІ недиверсифікований
Термін дії ІСІ 06.08.2017
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ 132724
Дата внесення до ЄДРІСІ 07.08.2007
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ 35164667
Дата державної реєстрації КІФ 12.06.2007
Місцезнаходження КІФ м.Дніпро, вул. Глинки, буд.7, 6 поверх
Дата договору на управління активами КІФ 18.06.2007
Дата реєстрації випуску акцій 12.09.2007
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 2017
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій ДКЦПФР
Форма існування акцій бездокументарна
Форма випуску акцій іменні прості
Спосіб розміщення випуску прилюдна пропозиція
Номінальна вартість однієї акції (грн.) 1000
Загальна кількість акцій (штук) 20 000

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується інвестиційний фонд

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Тип юридичної особи Найменування юридичної особи Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи Місцезнаходження юридичної особи
33719000 компанія з управління активами ТОВ «КУА «Альтус ассетс актiвiтiс» Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), Рішення НКЦПФР № 880 від 23.06.2015 р., строк дії з 09.11.2015 р. по необмежений м. Днiпро, вул. Шевченка, буд. 53, пов. 4
26237202 депозитарна установа ПАТ «Банк Восток» Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності серія АЕ № 263292, видана НКЦПФР 10.09.2013 р., строк дії з 12.10.2013 р. необмежений м. Днiпро, вул. Курсантська, буд. 24
32723922 незалежний оцінювач майна ТОВ «НВП «Фiнансова та технiчна експертиза» Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 93/16, виданий Фондом державного майна України 04.02.2016 р., строк дії з 04.02.2016 р. до 04.02.2019 р. м. Днiпро, вул. Фурманова, буд. 1, кв. 9
23877071 аудитор (аудиторська фірма) ПП «Аудиторська фiрма «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС» Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, видане Аудиторською палатою України 26.01.2001 р., термін дії до 26.11.2020 р.; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П № 000329, видане НКЦПФР 18.12.2015 р., строк дії з 28.05.2013 р. по 26.11.2020 р. м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд. 22
30687076 аудитор (аудиторська фірма) ПП «Аудиторська компанія «Рейтинг-Аудит» Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4129, видане Аудиторською палатою України 26.03.2008 р., термін дії до 28.02.2018 р.; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П № 000352, видане НКЦПФР 12.02.2016 р., строк дії з 12.02.2016 р. по 28.02.2018 р. Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, буд. 101