Транс Експрес Капітал

Інформація про інвестиційний фонд

Повне найменування ІСІ Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Транс Експрес Капітал»
Скорочене найменування ІСІ ПАТ «ЗНВКІФ «Транс Експрес Капітал»
Тип ІСІ закритий венчурний
Вид ІСІ недиверсифікований
Термін дії ІСІ 11.07.2062
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ 13300071
Дата внесення до ЄДРІСІ 11.07.2012
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ 38199425
Дата державної реєстрації КІФ 22.05.2012
Місцезнаходження КІФ м.Днiпро, пл. Героїв Майдану, буд. 1
Дата договору на управління активами КІФ 14.06.2012
Дата реєстрації випуску акцій 12.09.2012
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 00189
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій НКЦПФР
Форма існування акцій бездокументарна
Форма випуску акцій іменні прості
Спосіб розміщення випуску приватна пропозиція
Номінальна вартість однієї акції (грн.) 1000
Загальна кількість акцій (штук) 196 370

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується інвестиційний фонд

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Тип юридичної особи Найменування юридичної особи Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи Місцезнаходження юридичної особи
33719000 компанія з управління активами ТОВ «КУА «Альтус ассетс актiвiтiс» Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), Рішення НКЦПФР № 880 від 23.06.2015 р., строк дії з 09.11.2015 р. по необмежений м. Днiпро, вул. Шевченка, буд. 53, пов. 4
26237202 депозитарна установа ПАТ «Банк Восток» Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності серія АЕ № 263292, видана НКЦПФР 10.09.2013 р., строк дії з 12.10.2013 р. необмежений м. Днiпро, вул. Курсантська, буд. 24
32723922 незалежний оцінювач майна ТОВ «НВП «Фiнансова та технiчна експертиза» Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 93/16, виданий Фондом державного майна України 04.02.2016 р., строк дії з 04.02.2016 р. до 04.02.2019 р. м. Днiпро, вул. Фурманова, буд. 1, кв. 9
23877071 аудитор (аудиторська фірма) ПП «Аудиторська фiрма «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС» Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, видане Аудиторською палатою України 26.01.2001 р., термін дії до 26.11.2020 р.; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П № 000329, видане НКЦПФР 18.12.2015 р., строк дії з 28.05.2013 р. по 26.11.2020 р. м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд. 22
30687076 аудитор (аудиторська фірма) ПП «Аудиторська компанія «Рейтинг-Аудит» Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4129, видане Аудиторською палатою України 26.03.2008 р., термін дії до 28.02.2018 р.; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П № 000352, видане НКЦПФР 12.02.2016 р., строк дії з 12.02.2016 р. по 28.02.2018 р. Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, буд. 101

Реєстраційні документи фонду

Cвідоцтво про внесення фонду до ЄДРІСІ

Cвідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій фонду

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Cвідоцтво про внесення КІФ до Державного реєстру фінансових установ

Протоколи засідань Наглядової ради

Протокол № 35 від 14.02.2014 р.

Протокол № 36 від 21.07.2014 р.

Протокол № 37 від 22.07.2014 р.

Протокол № 38 від 15.09.2014 р.

Протокол № 39 від 22.09.2014 р.

Протокол № 40 від 26.09.2014 р.

Протокол № 41 від 11.11.2014 р.

Протокол № 42 від 31.12.2014 р.

Протокол № 43 від 23.01.2015 р.

Протокол № 44 від 02.02.2015 р.

Протокол № 45 від 12.03.2015 р.

Протокол № 46 від 19.03.2015 р.

Протокол № 47 від 24.03.2015 р.

Протокол № 48 від 08.04.2015 р.

Протокол № 49 від 23.06.2015 р.

Протокол № 50 від 06.11.2015 р.

Протокол № 51 від 13.11.2015 р.

Протокол № 52 від 23.11.2015 р.

Протокол № 53 від 14.12.2015 р.

Протокол № 54 від 08.02.2016 р.

Протокол № 55 від 09.02.2016 р.

Протокол № 56 від 02.03.2016 р.

Протокол № 57 від 10.03.2016 р.

Протокол № 58 від 18.03.2016 р.

Протокол № 59 від 05.04.2016 р.

Протокол № 59/П від 20.04.2016 р.

Протокол № 60 від 04.05.2016 р.

Протокол № 61 від 20.05.2016 р.

Протокол № 61/П від 17.08.2016 р.

Протокол № 62 від 21.11.2016 р.

Протокол № 63 від 01.12.2016 р.

Протокол № 64 від 12.12.2016 р.

Протокол № 65 від 15.12.2016 р.

Протокол № 66 від 30.12.2016 р.

Протокол № 67 від 07.02.2017 р.

Протокол № 68 від 20.02.2017 р.

Протокол № 69 від 09.11.2017 р.

Протокол № 70 від 08.12.2017 р.

Протокол № 71 від 08.12.2017 р.

Протокол № 72 від 22.12.2017 р.

Протокол № 73 від 29.12.2017 р.

Протокол № 74 від 26.01.2018 р.

Протокол № 75 від 23.03.2018 р.

Протокол № 76 від 12.04.2018 р.

Протокол № 77 від 23.04.2018 р.

Протокол № 78 від 27.04.2018 р.

Протокол № 79 від 02.08.2018 р.

Протокол № 80 від 19.11.2018 р.

Протокол № 81 від 29.11.2018 р.

Протокол № 82 від 06.12.2018 р.

Протокол № 83 від 26.12.2018 р.

Протокол № 84 від 29.12.2018 р.

Протокол № 85 від 31.01.2019 р.

Протокол № 86 від 06.02.2019 р.

Протокол № 87 від 26.02.2019 р.

Протокол № 88 від 18.03.2019 р.

Протокол № 89 від 25.03.2019 р.

Протокол № 90 від 08.05.2019 р.

Протокол № 91 від 19.06.2019 р.

Протокол № 92 від 05.08.2019 р.

Протокол № 93 від 22.08.2019 р.

Протокол № 94 від 18.09.2019 р.

Протокол № 95 від 19.11.2019 р.

Протокол № 96 від 13.12.2019 р.

Протокол № 97 від 27.12.2019 р.

Протокол № 98 від 28.12.2019 р.

Протокол № 99 від 22.01.2020 р.

Протокол № 100 від 10.02.2020 р.

Протокол № 101 від 12.03.2020 р.

Протокол № 102 від 21.05.2020 р.

Аудиторські висновки

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2012 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2013 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2014 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2015 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2016 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2017 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2018 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2019 р.