Документы фонда

ВДПІФ «АЛЬТУС-СТРАТЕГІЧНИЙ»

Реєстраційні документи фонду

Cвідоцтво про внесення фонду до ЄДРІСІ

Cвідоцтво про державну реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів фонду

Регламент фонду

Нова редакція (зареєстровано НКЦПФР 18.11.2014 р.)

Зміни (зареєстровано НКЦПФР 23.12.2016 р.)

Проспект емісії інвестиційних сертифікатів фонду

Нова редакція (зареєстровано НКЦПФР 18.11.2014 р.)

Зміни (зареєстровано НКЦПФР 21.03.2016 р.)

Зміни (зареєстровано НКЦПФР 23.12.2016 р.)

Аудиторські висновки

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2012 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2013 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2014 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2015 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2016 р.

Розрахунок вартості чистих активів

Довідка про розрахунок вартості чистих активів станом на 31.12.2014 р.

Довідка про розрахунок вартості чистих активів станом на 31.12.2015 р.

Довідка про розрахунок вартості чистих активів станом на 31.12.2016 р.

Ліквідація фонду

Повідомлення про прийтяття рішення про ліквідацію ВДПІФ «АЛЬТУС-СТРАТЕГІЧНИЙ» 02.10.2017 р.

Повідомлення про розрахунки з учасниками ВДПІФ «АЛЬТУС-СТРАТЕГІЧНИЙ»

Інформація для власників цінних паперів про депонування коштів ВДПІФ «АЛЬТУС-СТРАТЕГІЧНИЙ» 29.01.2018 р.