Документы фонда

ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД АКЦІЙ»

Реєстраційні документи фонду

Cвідоцтво про внесення фонду до ЄДРІСІ

Cвідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій фонду

Статут КІФ

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Cвідоцтво про внесення КІФ до Державного реєстру фінансових установ

Регламент фонду

Нова редакція (зареєстровано НКЦПФР 09.09.2014 р.)

Зміни (зареєстровано НКЦПФР 13.01.2017 р.)

Проспект емісії акцій фонду

Нова редакція (зареєстровано НКЦПФР 09.09.2014 р.)

Зміни (зареєстровано НКЦПФР 24.12.2014 р.)

Зміни (зареєстровано НКЦПФР 11.01.2016 р.)

Зміни (зареєстровано НКЦПФР 21.03.2016 р.)

Зміни (зареєстровано НКЦПФР 13.01.2017 р.)

Протоколи засідань Наглядової ради

Протокол № 48 від 14.02.2014 р.

Протокол № 49 від 18.02.2014 р.

Протокол № 50 від 12.03.2014 р.

Протокол № 51 від 28.03.2014 р.

Протокол № 52 від 27.06.2014 р.

Протокол № 53 від 21.07.2014 р.

Протокол № 54 від 22.07.2014 р.

Протокол № 55 від 15.09.2014 р.

Протокол № 56 від 22.09.2014 р.

Протокол № 57 від 26.09.2014 р.

Протокол № 58 від 11.11.2014 р.

Протокол № 59 від 23.01.2015 р.

Протокол № 60 від 16.02.2015 р.

Протокол № 61 від 13.11.2015 р.

Протокол № 62 від 20.11.2015 р.

Протокол № 63 від 14.12.2015 р.

Протокол № 64 від 08.02.2016 р.

Протокол № 65 від 09.02.2016 р.

Протокол № 66 від 10.03.2016 р.

Протокол № 67 від 21.03.2016 р.

Протокол № 68 від 22.03.2016 р.

Протокол № 69 від 09.12.2016 р.

Протокол № 70 від 20.12.2016 р.

Протокол № 71 від 21.12.2016 р.

Протокол № 72 від 07.02.2017 р.

Протокол № 73 від 02.03.2017 р.

Протокол № 74 від 21.03.2017 р.

Протокол № 75 від 03.07.2017 р.

Протокол № 76 від 29.11.2017 р.

Аудиторські висновки

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2012 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2013 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2014 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2015 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2016 р.

Розрахунок вартості чистих активів

Довідка про розрахунок вартості чистих активів станом на 31.12.2014 р.

Довідка про розрахунок вартості чистих активів станом на 31.12.2015 р.

Довідка про розрахунок вартості чистих активів станом на 31.12.2016 р.

Ліквідація фонду

Повідомлення про прийтяття рішення про ліквідацію ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД АКЦІЙ» 08.08.2017 р.

Повідомлення про розрахунки з акціонерами ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД АКЦІЙ»

Повідомлення про зміну дати початку розрахунків з учасниками ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД АКЦІЙ»

Інформація для власників цінних паперів про депонування коштів ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД АКЦІЙ» 15.01.2018 р.