Боноскітум

Інформація про інвестиційний фонд

Повне найменування ІСІ Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Боноскітум»
Скорочене найменування ІСІ АТ «ЗНВКІФ «Боноскітум»
Тип ІСІ закритий венчурний
Вид ІСІ недиверсифікований
Термін дії ІСІ 07.07.2066
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ 13300410
Дата внесення до ЄДРІСІ 07.07.2016
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ 40509427
Дата державної реєстрації КІФ 25.05.2016
Місцезнаходження КІФ м.Днiпро, просп. Богдана Хмельницького, буд. 118Д
Дата договору на управління активами КІФ 17.06.2016
Дата реєстрації випуску акцій 10.08.2016
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 001015
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій НКЦПФР
Форма існування акцій бездокументарна
Форма випуску акцій іменні прості
Спосіб розміщення випуску приватна пропозиція
Номінальна вартість однієї акції (грн.) 1000
Загальна кількість акцій (штук) 136 850

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується інвестиційний фонд

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Тип юридичної особи Найменування юридичної особи Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи Місцезнаходження юридичної особи
33719000 компанія з управління активами ТОВ «КУА «Альтус ассетс актiвiтiс» Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), Рішення НКЦПФР № 880 від 23.06.2015 р., строк дії з 09.11.2015 р. по необмежений м. Днiпро, вул. Шевченка, буд. 53, пов. 4
26237202 депозитарна установа ПАТ «Банк Восток» Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності серія АЕ № 263292, видана НКЦПФР 10.09.2013 р., строк дії з 12.10.2013 р. необмежений м. Днiпро, вул. Курсантська, буд. 24
32723922 незалежний оцінювач майна ТОВ «НВП «Фiнансова та технiчна експертиза» Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 93/16, виданий Фондом державного майна України 04.02.2016 р., строк дії з 04.02.2016 р. до 04.02.2019 р. м. Днiпро, вул. Фурманова, буд. 1, кв. 9
23877071 аудитор (аудиторська фірма) ПП «Аудиторська фiрма «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС» Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, видане Аудиторською палатою України 26.01.2001 р., термін дії до 26.11.2020 р.; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П № 000329, видане НКЦПФР 18.12.2015 р., строк дії з 28.05.2013 р. по 26.11.2020 р. м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд. 22
30687076 аудитор (аудиторська фірма) ПП «Аудиторська компанія «Рейтинг-Аудит» Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4129, видане Аудиторською палатою України 26.03.2008 р., термін дії до 28.02.2018 р.; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П № 000352, видане НКЦПФР 12.02.2016 р., строк дії з 12.02.2016 р. по 28.02.2018 р. Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, буд. 101

Реєстраційні документи фонду

Cвідоцтво про внесення фонду до ЄДРІСІ

Cвідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій фонду

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Cвідоцтво про внесення КІФ до Державного реєстру фінансових установ

Протоколи засідань Наглядової ради

Протокол № 1 від 25.05.2016 р.

Протокол № 2 від 17.06.2016 р.

Протокол № 3 від 14.07.2016 р.

Протокол № 4 від 14.12.2016 р.

Протокол № 5 від 26.12.2016 р.

Протокол № 6 від 30.12.2016 р.

Протокол № 7 від 21.02.2017 р.

Протокол № 8 від 24.02.2017 р.

Протокол № 9 від 24.02.2017 р.

Протокол № 10 від 27.02.2017 р.

Протокол № 11 від 27.02.2017 р.

Протокол № 12 від 28.02.2017 р.

Протокол № 13 від 28.02.2017 р.

Протокол № 14 від 24.03.2017 р.

Протокол № 15 від 29.03.2017 р.

Протокол № 16 від 04.04.2017 р.

Протокол № 17 від 21.04.2017 р.

Протокол № 18 від 03.05.2017 р.

Протокол № 19 від 04.05.2017 р.

Протокол № 20 від 31.05.2017 р.

Протокол № 21 від 29.06.2017 р.

Протокол № 22 від 14.07.2017 р.

Протокол № 23 від 07.08.2017 р.

Протокол № 24 від 21.09.2017 р.

Протокол № 25 від 01.11.2017 р.

Протокол № 26 від 01.12.2017 р.

Протокол № 27 від 06.12.2017 р.

Протокол № 28 від 08.12.2017 р.

Протокол № 29 від 20.12.2017 р.

Протокол № 30 від 28.12.2017 р.

Протокол № 31 від 29.12.2017 р.

Протокол № 32 від 12.02.2018 р.

Протокол № 33 від 15.03.2018 р.

Протокол № 34 від 23.03.2018 р.

Протокол № 35 від 23.04.2018 р.

Протокол № 36 від 25.06.2018 р.

Протокол № 37 від 25.06.2018 р.

Протокол № 38 від 26.07.2018 р.

Протокол № 39 від 03.09.2018 р.

Протокол № 40 від 24.10.2018 р.

Протокол № 41 від 29.12.2018 р.

Протокол № 42 від 15.02.2019 р.

Протокол № 43 від 26.02.2019 р.

Протокол № 44 від 27.02.2019 р.

Протокол № 45 від 06.03.2019 р.

Протокол № 46 від 26.03.2019 р.

Протокол № 47 від 27.03.2019 р.

Протокол № 48 від 29.03.2019 р.

Протокол № 49 від 01.04.2019 р.

Протокол № 50 від 15.04.2019 р.

Протокол № 51 від 11.05.2019 р.

Протокол № 52 від 21.05.2019 р.

Протокол № 53 від 27.05.2019 р.

Протокол № 54 від 04.06.2019 р.

Протокол № 55 від 27.09.2019 р.

Протокол № 56 від 11.12.2019 р.

Протокол № 57 від 21.12.2019 р.

Протокол № 58 від 21.12.2019 р.

Протокол № 59 від 23.12.2019 р.

Протокол № 60 від 24.12.2019 р.

Протокол № 61 від 26.12.2019 р.

Протокол № 62 від 27.12.2019 р.

Протокол № 63 від 28.12.2019 р.

Протокол № 64 від 27.03.2020 р.

Протокол № 65 від 14.05.2020 р.

Аудиторські висновки

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2017 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2018 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2019 р.