Партнер-Инвест

Інформація про інвестиційний фонд

Повне найменування ІСІ Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Партнер-Інвест»
Скорочене найменування ІСІ АТ «ЗНВКІФ «Партнер-Інвест»
Тип ІСІ закритий венчурний
Вид ІСІ недиверсифікований
Термін дії ІСІ 27.10.2047
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ 13300555
Дата внесення до ЄДРІСІ 27.10.2017
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ 41624940
Дата державної реєстрації КІФ 02.10.2017
Місцезнаходження КІФ м. Днiпро, проспект Богдана Хмельницького, буд. 249
Дата договору на управління активами КІФ 03.10.2017
Дата реєстрації випуску акцій 27.10.2017
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 001333
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій НКЦПФР
Форма існування акцій бездокументарна
Форма випуску акцій іменні прості
Спосіб розміщення випуску приватна пропозиція
Номінальна вартість однієї акції (грн.) 1000
Загальна кількість акцій (штук) 4 000

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується інвестиційний фонд

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Тип юридичної особи Найменування юридичної особи Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи Місцезнаходження юридичної особи
33719000 компанія з управління активами ТОВ «КУА «Альтус ассетс актiвiтiс» Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), Рішення НКЦПФР № 880 від 23.06.2015 р., строк дії з 09.11.2015 р. по необмежений м. Днiпро, вул. Шевченка, буд. 53, пов. 4

Реєстраційні документи фонду

Cвідоцтво про внесення фонду до ЄДРІСІ

Cвідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій фонду

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Cвідоцтво про внесення КІФ до Державного реєстру фінансових установ

Протоколи засідань Наглядової ради

Протокол № 1 від 27.09.2017 р.

Протокол № 2 від 03.10.2017 р.

Протокол № 3 від 29.12.2017 р.

Протокол № 4 від 23.03.2018 р.

Протокол № 5 від 23.04.2018 р.

Протокол № 6 від 29.12.2018 р.

Протокол № 7 від 27.03.2019 р.

Аудиторські висновки

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2017 р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2018 р.