Image
Image
Архів AltusTimes
Отримати консультацію

На виконання п.15 глави 1 Розділу ІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів, затверджених Рішенням НКЦПФР №92 від 03.02.2022 року, ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Актівітіс» (код ЄДРПОУ 33719000) повідомляє про тимчасове переривання надання послуг та неможливість виконувати встановлені функції ліцензіата в зв’язку з відсутністю з початку доби 28.11.2022 року по 02.12.2022 року електропостачання та інтернету в офісному центрі «Енігма» за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.53, де розташований офіс.

05.12.2022 року  ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Актівітіс» (код ЄДРПОУ 33719000) було вжито заходів щодо  виконання зобов’язань  та відновлено надання  послуг.

Повідомлення про втрату документа Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Інвест-фонд»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» (далі – Фонд)
(ідентифікаційний код Компанії з управління активами 33719000, код ЄДРІСІ 233285)

 Ліквідаційна комісія  повідомляє про втрату оригіналу примірника Змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого венчурного пайового  інвестиційного фонду «Інвест-фонд» , які були затверджені рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС»  (протокол №87 від 08.02.2010р.) та  зареєстровані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16.03.2010р.

Голова Ліквідаційної комісії                                                                                   С.О. Пустельник

Повідомлення про втрату документа Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Альтус-Бонус»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» (далі – Фонд)
(ідентифікаційний код Компанії з управління активами 33719000, код ЄДРІСІ 233274)

 Ліквідаційна комісія  повідомляє про втрату оригіналу примірника Змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого венчурного пайового  інвестиційного фонду «Альтус-Бонус» , які були затверджені рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС»  (протокол №87 від 08.02.2010р.) та  зареєстровані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16.03.2010р.

Голова Ліквідаційної комісії                                                                                   С.О. Пустельник

Інформація щодо ліквідації

Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Інвест-фонд» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС»

(ідентифікаційної код за ЄДРПОУ 33719000, Реєстраційний код за ЄДРІСІ 233285)

 

Ліквідаційна комісія Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Інвест-фонд» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» (надалі - Фонд) повідомляє, що Загальними зборами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» (Протокол №18-12/20 від 18.12.2020р.) було прийнято рішення - припинити Фонд шляхом його ліквідації  у зв'язку з економічною недоцільністю подальшого існування Фонду.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Фонду - два місяці з наступного робочого дня після розміщення та публікація в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок  цінних паперів , а також на веб-сайті компанії з управління активами  інформації  стосовно прийнятого рішення про припинення діяльності Фонду. Вимоги кредиторів приймаються Ліквідаційною комісією Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Інвест-фонд»  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» в письмовій формі в робочі дні з 9-00 до 18-00 за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії: 49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, кімната 401.

            Контактний телефон Ліквідаційної комісії: +38 (056) 790-55-00.

 18 грудня 2020р.

Голова Ліквідаційної комісії
ЗНВПІФ «Інвест-фонд»
ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС»
С.О. Пустельник

Інформація щодо ліквідації

Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Альтус-Бонус» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС»

(ідентифікаційної код за ЄДРПОУ 33719000, Реєстраційний код за ЄДРІСІ 233274)

 

Ліквідаційна комісія Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Альтус-Бонус» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» (надалі - Фонд) повідомляє, що Загальними зборами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» (Протокол №16-12/20 від 16.12.2020р.) було прийнято рішення - припинити Фонд шляхом його ліквідації  у зв'язку з економічною недоцільністю подальшого існування Фонду.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Фонду - два місяці з наступного робочого дня після розміщення та публікація в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок  цінних паперів , а також на веб-сайті компанії з управління активами  інформації  стосовно прийнятого рішення про припинення діяльності Фонду. Вимоги кредиторів приймаються Ліквідаційною комісією Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Альтус-Бонус»  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» в письмовій формі в робочі дні з 9-00 до 18-00 за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії: 49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, кімната 401.

            Контактний телефон Ліквідаційної комісії: +38 (056) 790-55-00.

 16 грудня 2020р.

Голова Ліквідаційної комісії
ЗНВПІФ «Альтус-Бонус»
ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС»
С.О. Пустельник

bottom-logo.png
Управління інвестиційними фондами.
Приєднуйтесь до професіоналів.
Україна, Дніпро, вул. Шевченка, 53
БФК "Энігма", офіс 401
(056) 732 32 34,  (073) 732 32 34

Search