Image
Image
Архів AltusTimes
Отримати консультацію

Інформація щодо ліквідації ЗНВПІФ «Інвест-фонд»

Інформація щодо ліквідації

Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Інвест-фонд» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС»

(ідентифікаційної код за ЄДРПОУ 33719000, Реєстраційний код за ЄДРІСІ 233285)

 

Ліквідаційна комісія Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Інвест-фонд» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» (надалі - Фонд) повідомляє, що Загальними зборами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» (Протокол №18-12/20 від 18.12.2020р.) було прийнято рішення - припинити Фонд шляхом його ліквідації  у зв'язку з економічною недоцільністю подальшого існування Фонду.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Фонду - два місяці з наступного робочого дня після розміщення та публікація в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок  цінних паперів , а також на веб-сайті компанії з управління активами  інформації  стосовно прийнятого рішення про припинення діяльності Фонду. Вимоги кредиторів приймаються Ліквідаційною комісією Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Інвест-фонд»  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» в письмовій формі в робочі дні з 9-00 до 18-00 за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії: 49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, кімната 401.

            Контактний телефон Ліквідаційної комісії: +38 (056) 790-55-00.

 18 грудня 2020р.

Голова Ліквідаційної комісії
ЗНВПІФ «Інвест-фонд»
ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС»
С.О. Пустельник

bottom-logo.png
Управління інвестиційними фондами.
Приєднуйтесь до професіоналів.
Україна, Дніпро, вул. Шевченка, 53
БФК "Энігма", офіс 401
(056) 732 32 34,  (073) 732 32 34

Search